Åbningstider

Kære cross-kørere:
Husk at flagposter skal bemandes når man gæster Uhre Banen

Det er kørernes eget ansvar at få disse bemandet, ellers åbnes træningspas ikke.

Hjælp hinanden med at få en tryg, sikker  & super fed træning.

Åbningstider

Uhre Banen

Banen er åben fra 1. Marts til 1 November:

·        - Torsdag (Thursday) 17:00 – 20:00

·       -  Lørdag (Saturday) 9:00 – 17:00

·        -  Opdeling i Mini/Maxi/Quad, træningsleder kan ændre opdelingen på dagen, hvis dette skønnes nødvendigt


Dog er banen lukket i den 1. weekend i Oktober, pga. jagt.

Om Motocross

Motocross køres på special motorcykler med ekstrem god affjedring.
Motoreffekten er fornuftig, ca. 2 kg. motorcykel pr. hestekraft.

Banen er anlagt med mange sving, hop og i et ujævnt terræn, underlaget er meget varierende, hård, blød, tør og våd.

Kørerens vægt er ca. 75% af cyklens vægt, derfor er kørerens placering på cyklen helt afgørende, samtidig skal arme og ben virke som affjedring. Dette er bl.a. en af årsagerne til, at motocross er en af de mest konditions krævende sportsgrene.

Motocross dyrkes af alle, fra 4 år og opefter, drenge såvel som piger. Mange bruger sporten, som en sjov måde at motionere på.
Da mindst halvdelen af det at træne/køre foregår uden for banen, er den sociale samværsværdi stor, og der knyttes bånd, der rækker langt ud over cross banen.
Alle, specielt unge, har behov for at afprøve grænser. Dette sker selvfølgeligt også på crossbanen, her er der blot 'kontant afregning', hvis grænserne overskrides for meget, hovedet er langt det vigtigste.
Der forekommer skader; men de er sjældne, langt de fleste begrænser sig til knubs og blå mærker.

Udstyret omfatter: hjelm, støvler, bukser med knæbeskytter, skulderbeskytter, handsker, briller nakkekrave, dertil kommer selvfølgeligt cyklen. Dette kan alt sammen erhverves brugt og kan betragtes som en investering, da der altid er afsætningsmuligheder.

Der findes mange forhandlere, vi anbefaler:
AH-Racing, Mejrupvej 14, Simmelkær, tlf. 24 26 01 90
Bjarne Jensen i Snejbjerg, tlf. 97 16 13 06.
Easy MX, Benshøj Industrivej 11, Hobro, tlf. 97 14 97 77

Uhre generalt

Micro 50cc banen

Banen er 360m. lang, med modfaldene startbom til 12 kørere, 4 moderate hop.
Banen kan gennemkøres af alle micro 50cc kørere, også nybegynder, underlaget er sand/jord og terrænet er fladt.
I forbindelse med banen er der et halvtag med glassider, hvor forældre kan opholde sig og samtidig se banen.

Micro 80cc banen:

Banen er 630m. lang med modfalden startbom til 12 kørere, 10 moderate hop.
Kan gennemkøres af alle, også nybegynder, underlaget er sand/jord og terrænet er fladt.

Maxi banen:

Banen er 1850m. lang og har modfaldene startbom til 40 kørere.
Der er 11 hop af vekslende sværhedsgrad, der køres igennem en lille sandgrav med løst sand, eller er terrænet fladt.
Banen kan tåle meget vand, men kan blive endog meget ujævn.
Banen er godkendte til publikums løb.

Ved banerne er der tæller hus, samaritter hus og toilet.

Mini-kørere træner de første 25 min af hver kl. time, og maxi de sidste 35 min af hver kl. time.
Nybegynder i Mini-klassen kan have vanskeligheder med at gennem køre banen, disse kan køre på Micro 80cc banen, blot ikke sammen med micro kørene.

Der er klubhus med cafeteria, bad og toilet, og der forefindes vaskeplads.
Miljøplads ved klubhuset.