Uhre Motorsportscenter afholder generalforsamling onsdag 22.04.2009 kl 19 i Uhre

Uhre Motorsportscenter er en selvejende institution (fond), som ejer Uhrebanen (jord, baner, klubhus m.m). Bestyrelsen er ansvarlig for daglig drift: Vedligehold, myndighedsgodkendelser og sikring af forsyning med vand, varme, lys og kraft.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og en observatør: 2 repræsentanter for Herning Motocross (Knud Heldgård og Keld Køhler), 2 repr. for Herning Speedway (John Pedersen og Allan Hansen), 1 repr. for Viborg Kommune (Kjeld Merstrand) og 1 repr. for Herning Kommune (Allan Leth). De 2 sidstnævnte skiftes til at være medlem og observatør.
I år er Knud Heldgård og Keld Køhler på valg; ingen af dem ønsker genvalg.
Alle er velkomne til generalforsamlingen.

Den. 19-04-09

..Tilbage