Ny bestyrelse i Uhre Motorsport

To motocrossrepræsentanter var på valg og 2 speedwayrepræsentanter valgte at gå før tid, så der blev valgt 4 nye medlemmer ind i bestyrelsen, som konstituerede sig således:
Formand: John Laustsen, Speedway
Næstformand: Jimmy Jørgensen, Motocross
Kasserer: Lisbeth Møjbæk, Motocross
Sekretær: Lene Nielsen, Speedway.
De 2 kommunale repræsentanter var ikke på valg:
Kjeld Merstrand, Viborg Kommune
Allan Leth, Herning Kommune

En frisk og handlekraftig bestyrelse, der gav udtryk for at glæde sig til opgaverne, som bl.a. handler om at få bygget et nyt fælles klubhus (og forskønnet området).

TAK til de afgående medlemmer: Knud Heldgård, Keld Køhler, John Pedersen og Allan Hansen for deres indsats. Heldigvis kan vi stadig trække på deres erfaringer i andre sammenhænge.

Den. 22-04-09

..Tilbage