Ny bestyrelse

Efter generalforsamlingen er flg personer i bestyrelsen:
Casper Bak, Dennis Hansen, Jimmy Jørgensen, Leif Nielsen, Ole Dinesen, Poul Erik Nielsen og Tove Øllgård.
Claus Larsen er suppleant, Henning Ryberg er revisor.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde, som afholdes 23.02.2010.
Hvis du har emner, du ønsker behandlet, er du velkommen til at kontakte en af os.

Den. 13-02-10

..Tilbage