DMU træningslejr program og deltagerliste

Programmet er nu rettet endeligt til og det samme med deltagerlisten. Programmet vil blive udleveret når tilmeldingen finder sted.

                
Tryk for at hente:

www.hems-cross.dk/deltagerlistedmutraening.xls">Deltager listen
www.hems-cross.dk/dmutraeningsprogram.doc">Programmet

Den. 04-04-07

..Tilbage