Generalforsamling i Uhre Motorsportscenter 13. marts kl 19.30

Uhre Motorsportscenter er den selvejende institution, som ejer området og sørger for fællesfaciliteter som klubhus, vand, varme, el og renovation.
Motocross- og Speedwayklubberne betaler leje til centret, og har dermed brugsret til området. Centrets bestyrelse består af 5 medlemmer: 2 repræsentanter for MX, 2 for Speedway og 1 repræsentant for skiftevis Herning og Viborg Kommune. Den anden kommune kan have en observatør med til møderne. www.louboutinkopen.be
I den nuværende bestyrelse sidder Jimmy Jørgensen og Lisbeth Møjbæk for MX, Benno Cavazzi og Frank Skov for Speedway, Allan Leth for Herning Kommune og Allan Clifford for Viborg Kommune.
Alle er velkomne til generalforsamlingen, som afholdes i klubhuset.

Den. 10-03-12

..Tilbage