Vinter Trial 1. afd.


Hos Sømanden i Sandet
1. afd. af Vintertrial søndag den 28. oktober
Vi starter traditionen tro første afdeling af Vintertrial 2012 i Sandet ved Sønder Felding søndag den 28. oktober.
Adressen er: Solhjemvej 7, 7280 Sønder Felding (se kort).


Vintertrial er tidskørsel med enkeltstart på markeret bane i åbent terræn. Banens længde kan variere fra 5 - 10 km.
Der køres 1 gennemkørsel af gangen.

Vintertrial er for klubbens medlemmer og er åben for alle klasser med samme klasseopdeling som ved klubmesterskabet.

Program.
Mødetid: Kl. 09:00
Tilmelding: 09:00 - 10:00
Maskinopvarmning: 09:30 - 10:00
Instruktion: 10:15
Start af prøvegennemkørsel med guide: 10:30

Start: Enkeltstart med 30 sek. mellemrum
Startrækkefølge: De hurtigste klasser/kørere starter først

1. Gennemkørsel
2. Gennemkørsel
PAUSE 30 min.(klubben er vært for noget at varme sig på)
3. Gennemkørsel
4. Gennemkørsel

Tidtagning foregår med transponder

Vel mødt til en hyggelig dag.

Den. 25-10-12

..Tilbage