Generalforsamling onsdag 6. marts kl 19 i Uhre

Vi satser på at komme hurtigt gennem beretning og regnskab, så tiden kan bruges på at høre jeres holdning til femtidsplanerne. Vi skal bl.a. tale om målhop, pointpenge, publikumsvold, baneændringer, udvalg . . . .
Mød op og vær med til at udvikle din klub !

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor (Henning Ryberg ønsker ikke genvalg)
9. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Ole Dinesen: Genopstiller
Klaus Hedegård: Genopstiller ikke
Poul Kragelund: Genopstiller ikke

Vi håber alle medlemmer og jeres familie vil overveje, om I er interesserede i en post.
Poul Erik, som har sørget for regnskabet i en årrække, stopper, så vi ønsker os rigtig meget et nyt regnskabskyndigt bestyrelsesmedlem.

2013 bliver et rigtig spændende år:
22.-23. febr: Vi deltager i Yamaha Supercross i Boxen
28. marts Motoshop Cup 1. afd
29.-31. marts: DMU træningslejr m. Søren Ebbesen, Nicolai M Hansen, Simon Wulff og Thomas Kongshøj
25.-27. juli: Veteran Games
28. sept. Toftegaards MX Cup
Løbsmæssigt holder vi lav profil; til gengæld vil vi gerne bruge energi på at få Maxibanen i Uhre til at være Danmarks fedeste bane, og HeMs til at være en af de sjoveste klubber. Vi vil gerne have forbedret Mini- og Micro banerne, publikumsvolden udvides til et plateau på 100 x 4 x 4 m, og vi vil gerne have bygget tællerhus og målhop på ”Hop 1”.

Klubben er velfungerende med et godt samarbejde, både internt i Motocross, i forhold til Speedway og til Uhre Motorsport (hovedbestyrelsen), men der er brug for mange hænder til daglige opgaver. Derfor vil vi i 2013 oprette en række grupper, som bliver ansvarlige for afgrænsede opgaver. Alle medlemmer bliver tilknyttet en gruppe, og I kan så i grupperne finde ud af, hvordan og hvornår I vil løse opgaverne. Dvs at det bliver meget nemmere for alle, at få indflydelse.

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

Med venlig hilsen

Ada, Dennis, Klaus, Ole, Poul og Tove

Den. 01-03-13

..Tilbage