2. afd. af Vintertrial 2013 ved Them 24.11.2013

Arrangement er åben for medlemmer af Herning - Holstebro - Silkeborg - Ringkøbing/Skjern og Dansk Enduro Club med DMU Licens

2. afd af Vintertrial køres på Sepstrupvej 39, 8653 Them (det er en grusgrav).
Kørselsvejledning:
Hvis man tager motorvejen fra Herning og drejer fra i Pårup, drejer til højre på hovedvej 13 og kører en lille kilometer, så kommer der en vej til venstre mod Christianshede; den fører lige derud.

Hvis man kører over Hjølund, skal man køre i retning mod Them. Vejen deler sig efter 100 meter; hold til venstre hen forbi Hjølund Savværk, så ender man i Sepstrup. Hold til højre på Sepstrupvej, så kommer Asklev (det er tre huse og et hønsehus). Derefter er 0,5 - 1 km til grusgraven på højre side.

Vintertrial er i 2013 åben for medlemmer af Herning, Silkeborg, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Motocrossklubber samt Enduroklubben. For at vinde pokaler i det samlede resultat, skal du dog være medlem i HeMs.

Vintertrial er tidskørsel med enkeltstart på markeret bane i åbent terræn. Banens længde kan variere fra 5 -10 km.
Der køres 1 gennemkørsel af gangen.

Tidtagning foregår med transponder.

Klasseopdeling er som ved HeMs’ klubmesterskab:
Mini 65 cc, Mini 85 cc beg., Mini 85 cc øvede, Talenter (C-kørere), Junior (B-kørere), Senior (A-kørere),
Oldboys 33+, Quad Mini, Quad Maxi 300 cc, Quad Maxi 450 cc.

Startgebyr: 50 kr for HeMs-medlemmer, 100 kr for gæster.

Program.
Mødetid: Kl. 09:00
Tilmelding: Kl. 09:00 - 10:00
Maskinopvarmning: Kl. 09:30 - 10:00
Instruktion: Kl 10:15
Prøvegennemkørsel med guide: Kl. 10:30

Start: Enkeltstart med 30 sek. mellemrum
Startrækkefølge: De hurtigste klasser / kørere starter først.
Træningsleder skønner startrækkefølge til 1. gennemkørsel
Resultatet af 1. gennemkørsel bruges som tidskval. til de resterende gennemkørsler.

1. gennemkørsel
2. gennemkørsel
PAUSE 30 min.(HeMs er vært for noget at varme sig på – kager er velkomne)
3. gennemkørsel
4. gennemkørsel

Spørgsmål ?
Ring til Martin Hellerup Jensen, tlf 2486 7511, eller Dennis Hansen, tlf 4095 8520

Vel mødt til en hyggelig dag.
Herning Motocross (HeMs)

Den. 19-11-13

..Tilbage