Fantastisk Supercross i Boxen

1000 TAK til alle Supercrosshjælpere for en rigtig stor indsats. Det er uvurderligt for klubben – og arrangementet – at så mange mennesker møder op med arbejdslyst og godt humør. Det var dejligt at se så mange kørere, forældre og venner, som troligt bakker op om Supercross år efter år. Både under arrangementet, planlægningen, forberedelserne og ikke mindst oprydningen. Denne store indsats fra alle har medført, at alt vedrørende arrangementet fungerede.
Og i sædvanlig HeMs-stil blev alle opgaver udført, så både publikum og arrangører har udvist stor tilfredshed med vores indsats.
Forhåbentlig har I også haft nogle gode dage med hårdt arbejde, hygge, spændende løb og imponerende freestyle.
Der skal lyde en ekstra stor tak og ros til alle de, som blev og hjalp med oprydningen, da det i år var en smule mere omfattende end normalt. Også ekstraopgaverne blev udført til arrangørernes tilfredshed, men de ca 30 personer, der var tilbage kl 3, var knapt så tilfredse. Vi løfter i flok, og alle vidste at det også indebar oprydning!

Vi vil inden næste Supercross få lavet en klarere definering af, hvilke opgaver HeMs skal løse. Vi forventer, at vi kan være færdige med alle opgaver ved ca. et tiden om natten, så vi kan afslutte samlet med en halv times hygge og feedback. Der er jo fest i Herning, og vi skal også have mulighed for at tage i byen og feste med hinanden og alle kørerne!

Vi vil i bestyrelsen gerne have en tilbagemelding på, hvad I synes, der gik godt og skidt i år, samt evt. forslag til hvordan vi kan gøre det endnu bedre til næste år. Send en mail til Ole: odinesen@gmail.com , eller ring til et af bestyrelsesmedlemmerne.

HeMs er den eneste MotoCross klub i Danmark, der har fået muligheden for at være en del af Supercross. Det er vi både glade for og stolte over, og vi vil gerne værne om, at det bliver ved med at være sjovt og en helt speciel oplevelse at være med til at arrangere Supercross i Herning.

Endnu engang TAK for opbakningen.
Venlig hilsen fra bestyrelsen

Den. 11-02-14

..Tilbage