Alle er velkomne til generalforsamlingen i Uhre Motorsport

som afholdes torsdag 13. marts kl 19.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af revideret regnskab for 2013
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Lisbeth Møjbæk genopstiller ikke
Kim Hjorth genopstiller måske
Anders Møjbæk ønsker at udtræde
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Vil du møde repræsentanterne for Herning og Viborg Kommune ?
Vil du høre om klubhusbyggeri og planer for området ?
Så er det nu, du har chancen for førstehåndsoplysninger.

Vi håber at se mange

Den. 12-03-14

..Tilbage