Klargøring til DM for alle klubbens medlemmer 29/3-2014 Kl 11.00 - ??

Klargøring til DM 5/4-2014• Flagposter flyttes, hop 5 – 7 – 11 + gl. hop 7.
• General beskæring langs banespor.
• Oprydning af grene fra tidligere + dagen beskæring.
• Mållinje skilte monteres.
• Starten + bom klargøres.
• Skærmkasse repareres i Repzonen.
• Transponderkabel check.
• Parcfume check af numre og general stand.
• Hop 2 opsættes hegn.
• Repzone opsættes hegn.
• Vaskehal klargøres.
• Tællerhus klargøres.
• Samaritterhus klargøres.
• Flag og flagposter checkes.
• Spalter i tunnel.
• Nye skilte laves færdige og sættes op.
• General gennemgang og klargøring af området.
• General baneklargøring.

Den. 26-03-14

..Tilbage