Vil du lære lydmåling ?

Der afholdes lydmålerkursus lørdag 08.11.2014 kl 10 – 15 i Slagelse.

Hvad kommer du til at lære:
Du bliver i stand til at udføre kontrolmålinger ved træning og løb, således at du kan rådgive, og på anden måde hjælpe, kørere og officials til overholdelse af DMU’s reglementer omkring lyd og lydmåling
Kurset består af både en teoretisk og en praktisk del.
Den teoretiske del gennemgår korrekt måling efter forbi-kørselsmetoden og lydmålerapparatets indstillinger og opstilling.
Den praktiske del omhandler målinger efter forbi-kørselsmetoden. Der vil være både MX og SPW cykler at måle på.

10:00 Kursus start, velkomst og præsentation
10:15 Gennemgang af baggrund for kurset
10:30 Måleapparatets funktioner, kalibrering og indstilling
10:45 2 m max metoden
11:15 Måleskema og dokumentation (Evt gennemgang af forbikørselsmetode)
12:00 Pause
12:30 Praktiske øvelser og fejlfinding
14:45 Evaluering og sammenfatning
15:00 Tak for i dag

Du skal være fyldt 18 år og minimum være i besiddelse af et G licens (hvis du ikke har det, får du det i klubben inden kurset)
HeMs betaler kursusgebyr og broafgift.
Der vil være forplejning med sandwich og drikke under kurset.
Tilmelding senest 01.11 på formand@hems-cross.dk eller tlf 6126 4232

Den. 25-10-14

..Tilbage