Klubfest og generalforsamling 28.02.2015

Vi er glade og tilfredse efter velafviklet Supercross, og inden længe går vi i gang med klubhusbyggeri, vending af kørselsretningen på maxibanen, planlægning af klubmesterskaber og klubtræninger – og alt det andet sjove, der skal ske i HeMs i 2015.

Men vi skal også have rundet 2014 af med lidt ramasjang.

Vi har undersøgt forskellige alternativer, men synes at BowlNFun i Skive er det bedste sted. Så lørdag 28. februar 2015 holder vi generalforsamling og klubfest hos BowlNFun - Sdr. Boulevard 13 - 7800 Skive

16.00 Generalforsamling
18:00 Buffet med mange forskellige retter (spis alt hvad du kan). Hertil brød og stor indbydende salatbar. Is dessert. Kaffe
20:00 Bowling for alle på 14 baner
21:00 Pokal overrækkelser for Klubmesterskabet og Vintertrial 2014, udbetaling af pointgodtgørelse.
22:10 Kinesisk lotteri med gevinster fra diverse sponsorer
23:30 Natmad

Tilmelding skal ske senest d. 22.02.2015 på hjemmesiden, eller mail: formand@hems-cross.dk, eller tlf: 6126 4232

Generalforsamlingen er gratis, klubfesten er delvist betalt af klubben. Egenbetaling er pr voksen kr. 200,00 incl. 1 genstand (øl /vin/vand).
Pris pr. barn under 15 år kr. 150,00 incl. 1 sodavand

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Martin Jensen: Genopstiller
Ole Dinesen: Genopstiller ikke
Lone Rasmussen: Genopstiller som suppleant

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kan mailes eller sendes pr. post.
Mail adresse: formand@hems-cross.dk
Postadresse.: Tove Øllgård, Højlundvej 32, 8660 Skanderborg

Vi glæder os til at se jer alle sammen igen :-) 

Christian, Dennis, Flemming, Lone, Martin, Ole og Tove

Den. 03-02-15

..Tilbage