Spændende emner til debat på generalforsamlingen

Vi har fået en rigtig god mail med punkter, som vil blive taget op på generalforsamlingen. De kommer under eventuelt, da de hører under daglig drift, som er bestyrelsens ansvarsområde. Der vil derfor ikke blive truffet bindende beslutninger, men vi vil gerne have mange inputs med i overvejelserne, så vi håber, der dukker mange medlemmer op, som vil hjælpe os på vej. Nedenstående er ikke taget direkte fra mailen, men blandet op med flere overvejelser.

1. Baneopbygning: www.toadstoolcottagecrafts.co.uk
Er det muligt at lave hoppene på maxibanen mere spidse?
Kan man blande noget i underlaget, så hoppene ikke rundes så hurtigt?
Blev maxibanen / minibanen / microbanen jævnet for lidt eller for meget i 2016?
Hvor ofte synes DU, den skal jævnes?
Hvor mange penge, må vi bruge på banen? Skal udgifterne gå lige op med indtægterne på træningsdage, eller er det i orden at tage højere træningsgebyr?
Vil det være iorden hvis klubbens medlemmer skal betale for træning på hjemmebane, under forudsætning af at pengene bruges på banepleje?
Hvilke erfaringer har man på andre baner med at blande noget i underlaget?

2. Opdeling af træning:
Der er fremsat ønske om at uøvede maxi-kørere må køre på minibanen. Opdelingen kunne være 20 min til uøvede mini, derefter 20 min til øvede mini og derefter 20 min til uøvede maxi. Hvis en af grupperne ikke er tilstede, kan man køre 30 / 30.
Hvordan definerer vi uøvet maxi? Er det alder, erfaring, hastighed, egen fornemmelse af hvad man er tryg ved?
En anden mulighed kunne være, at mini og begyndere får den første time på maxibanen, når den er nyrettet.
Er der ønske om, at vi bliver konsekvente med at opdele træningstiden på maxibanen, så mini og begyndere altid har de første 20 min. i hver time for sig selv? (Langt de fleste dage opdeles efter behov)
Er det tilstrækkeligt med 1 træningsleder? Hvis der skal opdeles på både mini og maxibane, får vi vel brug for 2 træningsledere. Er træningslederne synlige nok?
Skal vi tildele flagposter på træningsdagene, eller fungerer det godt nok med at der står gule flag på alle hop?

3. Skovbanen:
Skal vi have lavet enduro-forhindringer, eller skal den blive ved med at være cykelbane?
Vil vi gerne have den godkendt som enduro-træningsbane, så man kan køre lovligt med licens?
Hvordan er ansvarsforholdene egentlig i dag? Er det tilstrækkeligt, hvis vi skilter med, at al færdsel og ophold er på eget ansvar?
Er der nogen, der har lyst til at danne en enduro-gruppe, som står for skovbanen?

4. Freestyle ramper:
Vi har fået tilbud om opstilling af to ramper uden beregning. Er der interesse for det, eller er det for farligt og ukontrollabelt?
Vil det tiltrække eller afskrække kørerne?
(Vi er ved at undersøge ansvars-forholdene; hvis det er personligt ansvarspådragende for bestyrelsesmedlemmer at have ramperne stående på området, uanset skiltning og aflåsning, så skal vi nok ikke have dem)

5. Ønske om en opslagstavle med arbejdsopgaver, så man kan løse mindre opgaver, når man har tid, i stedet for at deltage i arbejdsdage.

6. Ønske om at få ansvar for en opgave som et hold, f.eks at slå græs eller lægge fliser, eller slæbe banen over.

Vi ses til en spændende aften.

mvh bestyrelsen

Den. 20-02-17

..Tilbage