Nyheder

Generalforsamling mandag d. 4. februar

Indkaldelse til generalforsamling i Herning Motocross

Mandag den 4. Februar 2008 kl. 19.00 i Uhre

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens beretning.
4. Kasserens beretning.
5. Fastsættelse af kontingent og genindmeldelsesgebyr.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor. .
9. Eventuelt.

Det er vigtigt at møde op til generalforsamling i din klub !

I forbindelse med generalforsamlingen skal det nævnes at følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Per Jacobsen: - modtager ikke genvalg til bestyrelsen, men tilbyder fortsat hjælp til specielle opgaver.
Poul Erik Nielsen : - modtager genvalg !
Claus Larsen : - modtager genvalg !
Tabitha Hansen : - ønsker at træde ud af bestyrelsen !
Tove Øllgaard (suppleant) vil gerne overtage Tabitha Hansen´s bestyrelsespost

Forslag som ønskes på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 21.01.2008.

Forslag kan mail’s eller sendes pr. post.

Mail adresse.: formand@hems-cross.dk

Post adresse.: Jørgen Skovbo Jørgensen
Olgavej 53
7800 Skive

Den. 13-01-08 af Admin

Tilbage