Nyheder

Vi vil gerne høre om din oplevelse med Eye-Track

Eye-Track blev taget i brug på Uhrebanen 20-06-2019 og kører i en forsøgsperiode på ca 2 mdr. Hvis det fungerer sikkerhedsmæssigt forsvarligt, vil DMU anerkende det som et alternativ til, at der skal stå mennesker på de hop, som iflg banegodkendelsen skal være bemandet.
VI HAR BRUG FOR MANGE TILBAGEMELDINGER på, hvordan kørerne oplever systemet, så vi håber I vil bruge tid på at skrive nogle bemærkninger til os.
Skemaet kan findes i klubhuset på Uhrebanen og på www.hems-cross.dk/index.php?page=results, hvor det kan downloades og sendes til formand@hems-cross.dk. Vi har ikke mulighed for at samle op på kommentarer rundt om på facebook, så please - udfyld skemaet, når du er i Uhre eller send det på mail til formand@hems-cross.dk

Den. 05-07-19 af Tove Øllgård

Tilbage