Nyheder

DM Quad og Sidevogn 27.06.2020 er AFLYST

DMU har i dag sendt flg info til klubberne:

I motocross køres der ingen løb før d. 8/8. Retningslinjerne fra myndighederne og DIF er endnu ikke præcise nok til, at vi kan give retningslinjer for en måde at gennemføre vores juni- og juli-løb på, som sikrer at grupper af personer ikke blandes og overskrider forsamlingsforbuddet på 50 personer – og som vi i øvrigt er næsten 100 % sikre på, at myndighederne ikke vil tolke på samme måde som vi, da særlige lokale forhold kan spille ind på tværs af landet.

Løb, som ikke allerede er lukket i onlinekalenderen, vil blive lukket, og evt. tilmeldte vil få deres penge retur.

D. 8/8 starter vi op igen med løb, og vi forventer at forlænge sæsonen et stykke ind i oktober måned for at få mulighed for flere løb.

Vi må langt henad vejen udarbejde en ny løbskalender for efterårsmånederne.

Den. 10-06-20 af Tove Øllgård

Tilbage