Nyheder

Medhjælpsordningen for klubmedlemmer ....

Kære medlemmer!
Hermed lige en reminder om vores medhjælpsordning der er gældende her fra 2008. Vi er dybt afhænige af at klubbens medlemmer hjælper til ved vores arrangementer ! Gå ind under "Tilmelding" her på siden og meld dig på vores arrangementer. Næste løb hvor der er brug for hjælp er til Veterangames den 26. juli 2008. En dag som træningsleder tæller også som en medhjælpsdag - kontakt undertegnede.

Mvh. Jørgen Skovbo (29251612/97525286)

Se "Medhjælpsordning for klubmedlemmer" herunder.

Medhjælpsordning for aktive medlemmer i Herning Motocross.
Medhjælpsordning er vedtaget på generalforsamling i Herning Motocross d. 24. januar 2006.

1. Formål:
Formålet med denne medhjælpsordning er at sikre, at ALLE aktive kørerelicensindehavere hjælper med praktisk løsning af de opgaver, der knytter sig til det at drive en klub og crossbane.
Således er det fremtidigt ikke kun en “hård kerne” af mennesker, der skal lave alt arbejdet for os andre - DU skal også være med.
Hvis vi alle hjælper til og løfter i flok, bliver byrden meget mindre og du får Danmarks bedste crossklub.

2. Hvem gælder det ?
Denne medhjælpsordning gælder for alle husstande i Herning Motocross med minimum 1 kører der har indløst DMU-licens. Ud over klubbens almindelige kontingent kommer forpligtelser, som anført herefter.

3. Hvem gælder det ikke ?
Medlemmer eller husstande, hvor et medlem indtræder i klubbens bestyrelses- eller udvalgsarbejde. Medlemmer/husstande der ved medlemsårets start tilbyder ekstraordinære ydelser eller økonomisk støtte, der i væsentlig omfang overstiger denne ordning (bestyrelsesvurd.).

4. Omfang
Som licenskører i klubben er du forpligtet til at deltage i mindst 3 arbejdsdage/opgaver à ca. 5-6 timer eller ca. 15-20 arbejdstimer i løbet af et kalenderår efter nærmere aftale.
Hvis der er flere licenskørere på samme bopæl forpligter husstanden sig til ialt 3 arbejdsdage.

5. Arbejdets udførelse
Det er ikke afgørende, at det er dig som licenskører, der udfører arbejdet. Et familiemedlem eller anden repræsentant kan gøre det for dig. Dog er du som licenskører ansvarlig for, at arbejdet udføres til klubbens/gruppeformandens tilfredsstillelse.
I takt med, at disse regler indarbejdes med succes og bliver en naturlig del at vores klubliv, forventes det, at antallet af arbejdsdage/timetallet vil blive udvidet i mindre målestok.

6. Opgaver
Arbejdet består hovedsagligt i det klubben løbende skal have udført, men der vil også være grupper med faste opgaver som du kan tilmelde dig.

7. Mødepligt
Der er mødepligt til de dage og de aktiviteter, du har tilmeldt dig og det er af største vigtighed at du:
- MØDER OP og møder til tiden (ellers “lukker ventezonen")
- Sørger for, at din tilstedeværelse registreres hos den ansvarlige fra start til slut
- Respekterer beslutninger og viser hensyn til alle omkring dig. - Arbejder - og ikke udfylder tiden med “snak”. Selvfølgelig skal vi hygge os – bare ikke hele tiden.
- Udfører dine opgaver grundigt og samvittighedsfuldt som en god kammerat.
Den ansvarlige for dagen noterer ved arbejdsdagens slutning, om du har levet op til dine forpligtelser for dagen.

8. Manglende arbejdsdage
Dette er et forhåbentligt fuldstændigt overflødigt punkt - men vi skriver det for at undgå misforståelser:
Hvis du ikke lever tilfredsstillende op til dine forpligtelser overfor klubben, skal du betale kr. 500,00 for hver manglende arbejdsdag, før du kan forny dit DMU licens det efterfølgende år.
Du skal vide Danmarks Motor Union støtter op om disse regler og nægtelse af licensudstedelse kan blive aktuelt, hvis licenskøreren er i kontingentrestance til klubben.

9. Frikøb af forpligtelser
Hvis du på forhånd ved, at du ønsker at “frikøbe” dig for dine forpligtelser, ved at betale ekstra
kr.1.500,00 i kontingent, bedes du give besked til klubbens formand. Det vil klubben vise positiv forståelse for - mest fordi du giver besked fra starten og klubben dermed ved besked om hvor mange arbejdstimer, der kan disponeres over.

10. Nye medlemmer midt på året
For nye medlemmer, der indløser DMU-licens efter den 1. september i et kalenderår, eller et indslusningslicens for hele året, arbejder man blot 2 arbejdsdage.

11.Forplejning Der vil som udgangspunkt være forplejning på arbejdsdage.

12.Tilmelding Tilmelding til aktiviteter og arrangementer skal foretages ved årets begyndelse eller indmeldelse på klubbens hjemmeside under ”Tilmelding”, eller ud fra tilsendt aktivitetskalender og kontakt formanden. Der er ved hvert arrangement angivet hvor mange hjælpere der er behov for.

13. Tilpasning af reglerne
Disse regler er lavet med gode ønsker og hensigter for alle parter. Reglerne vil løbende blive tilrettet, hvis der opstår uhensigtsmæssigheder.
Hvis du får en dårlig oplevelse på en af dine arbejdsdage, så meld tilbage til den ansvarlige på dagen eller til en i bestyrelsen.
- vi kan alle sammen forbedre os og lære af vores egne og hinandens fejl.

Den. 11-06-08 af Jørgen Skovbo Jørgensen

Tilbage