Nyheder

Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 5. Marts 2009 kl. 19.30 i Uhre

Mød op og vær med til at udvikle din klub !

Da det på den ordinære generalforsamling den 27. januar ikke lykkedes at finde tilstrækkelig erstatning for afgående bestyrelsesmedlemmer indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling.
Formålet med denne ekstraordinære generalforsamling er at få valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Orientering om bestyrelsens arbejde og organisering
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
5. Evt.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
- Jørgen Skovbo Jørgensen(Modtager ikke genvalg til bestyrelsen, men tilbyder fortsat hjælp til forskellige opgaver)
- Jesper Gammelvind
- Søren D. Jensen (Modtager ikke genvalg)
- Ulla Vigen Vestergaard (suppleant) (Modtager ikke genvalg)

2009 bliver et forholdsvis nemt år, da vi ikke har publikumsløb. Til gengæld et år, hvor der er mulighed for at udvikle klubbens eget liv, sætte fokus på mini og micro, arbejde med planer for huset og området – eller hvad den nye bestyrelse har lyst til at bruge kræfter på..

Vi ses :-)

Den. 24-02-09 af Tove Øllgård

Tilbage