Nyheder

VIL VI BEVARE KØRERNES INDFLYDELSE I DMU, SÅ ER DET LIGE NU DER SKAL DEBATTERES.

Og vi har brug for 1 eller flere, der vil indgå i et udvalgsarbejde. Deadline på onsdag!

På repræsentantskabsmødet, som blev afholdt 7.-8. marts, vedtog vi et forslag til vedtægtsændringer for DMU. Godt nok var der en række punkter, som vakte bekymring, men alle klubber valgte at stemme for ændringerne – under forudsætning af at alle de fremsatte indvendinger og bekymringer vil blive inddraget i det arbejde, som organisationsudvalget skal arbejde videre med.

Min største indvending går på, at man med et pennestrøg fjerner al indflydelse på medlemsniveau. Ikke et eneste sted fremgår det, at medlemmerne / kørerne skal spørges. Selv kørerrepræsentanter vil fremover blive udpeget af Sportskommissionerne. Ja, det er faktisk allerede sket: I referatet fra seneste SD-møde fremgår de første udpegede kørerrepræsentanter, så SD har effektueret beslutningen, før den var vedtaget.

Desværre kan man ikke finde de nye vedtægter på DMU’s hjemmeside endnu, men organisationsstrukturen blev præsenteret i decembernr. af Motorbladet.
• Repræsentantskabet er stadig øverste myndighed i DMU. Medlemmerne vælges på det årlige repræsentantskabsmøde.
• Næste trin er sportskommissionerne, som fremover kun består af 3 pers., der vælges på det årlige repræsentantskabsmøde.
• Næste trin er sportsudvalg, som består af min 3 pers. + en kørerrepræsentant. Sportskommissionen udpeger formanden, og formanden udpeger resten.

Her er det at medlemmerne risikerer at al udvikling indenfor den pågældende sportsgren styres af nogle få egoister, som arbejder i en helt anden retning end den, medlemmerne ønsker.
Samtidig arbejdes der på at der ikke længere skal være fri adgang til kørermøderne: Se SD-referat 07-08: ”SD ønsker, at ændre formen på kørermøderne fremover. Til kørermøderne er der kun adgang for kørere med gyldigt kørerlicens, med undtagelse i micro, som gerne må tage en forælder med.”

DMU er medlemmernes organisation og skal varetage medlemmernes interesser. Vi er nødt til at have en demokratisk struktur, og der skal være en stor vilje til dialog.
Derfor havde HeMs indsendt et forslag til repræsentantskabsmødet, som ville give en helt anden arbejdsgang, en meget større åbenhed og langt mere indflydelse til medlemmerne. (Klik på billedet i øverste venstre hjørne af denne tekst, hvis du vil se forslaget).
Nogle få klubber bakkede op, men den generelle holdning er, at medlemmerne ikke ønsker at involvere sig. Når det er så svært at finde folk til bestyrelser og til de arbejdsopgaver, der er i forbindelse med løb og daglig drift, har man svært ved at forestille sig at kørere/medlemmer vil involvere sig i de mere overordnede beslutninger.

Hovedbestyrelsen i DMU er lige nu ved at etablere et organisationsudvalg, som skal arbejde videre med vedtægterne.

HAR DU EN MENING – OG HAR DU EVT LYST TIL AT DELTAGE I UDVALGSARBEJDET – SÅ ER DET LIGE NU, DU SKAL PÅ BANEN.
Udvalgene nedsættes sidst i marts, men debatten kører forhåbentlig hele sommeren.
Ring / skriv til et bestyrelsesmedlem her i klubben. Send et indlæg til DMU’s hjemmeside eller Motorbladet. Start en debat på crossnyt . . . .

Den. 16-03-09 af Tove Øllgård

Tilbage