Nyheder

3. afd. af Vintertrial søndag den 22. november på ny bane ved Nørre Snede

3. afd. af Vintertrial køres søndag den 22. november ved Nørre Snede. Adressen er Grættrupvej nummer 23 (se kørselsanvisning på kort).
Banen er anlagt i et helt nyt kuperet skovområde, hvor vi ikke har kørt før.
Som en slags indvielse af det nye område og med håb om mange deltagere er banekonstruktøren VÆRT MED ET RUNDSTYKKE MELLEM KL. 09:00 - 09:30 !

VEL MØDT TIL ET SJOVT, HYGGELIGT OG SPÆNDENDE KLUBRÆS !

Vintertrial er for klubbens medlemmer og er åben for alle klasser med samme klasseopdeling som ved klubmesterskabet.
Vintertrial er tidskørsel med enkeltstart på markeret bane i åbent terræn. Banens længde kan variere fra 3 - 6 km.
Der køres 1 gennemkørsel af gangen.

Program.
Mødetid: Kl. 09:00
Tilmelding: 09:00 - 10:00
Maskinopvarmning: 09:30 - 10:00
Instruktion: 10:15
Start af prøvegennemkørsel med guide: 10:30

Start: Enkeltstart med 30 sek. mellemrum

Startrækkefølge:
1. Senior
2. Junior
3. Talenter
4. Oldboys
5. Quad
6. Mini 85 cc
7. Mini 65 cc

Micro 50 cc kører på separat bane med manuel tidtagning


1. Gennemkørsel
(anvendes også som tidskval til individuel startrækkefølge for 2.-3. og 4. gennemkørsel)

2. Gennemkørsel

PAUSE 20 min. (klubben er vært for noget at varme sig på)

3. Gennemkørsel
4. Gennemkørsel

Der anvendes transponder til tidtagning.

Den. 08-11-09 af Jørgen Skovbo Jørgensen

Tilbage