Nyheder

Generalforsamling onsdag 10.02.2010 kl 19

Mød op og vær med til at udvikle din klub !
Hør Allan Scheel fortælle om EM 2009, hvor han blev nr 3.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Poul Erik Nielsen: Genopstiller
Tove Øllgård: Genopstiller
Nils Ole Rahbek: Genopstiller ikke, men tilbyder fortsat hjælp til forskellige opgaver.
Claus Larsen: Genopstiller ikke, dog OK som suppleant
Jesper Gammelvind: Ønsker at udtræde 1 år før tid

Vi håber alle medlemmer og jeres familie vil overveje, om I er interesserede i en post.
2010 bliver et forholdsvis nemt år, da vi ikke har publikumsløb.
Til gengæld et festår, idet Veteran Games har 20 års jubilæum.
Klubben er velfungerende med et godt samarbejde, både internt i Motocross, i forhold til Speedway og til Uhre Motorsport (hovedbestyrelsen), men der er brug for mange hænder til daglige opgaver. Vil du gerne påtage dig en fast opgave i stedet for en bestyrelsespost, er vi også glade for det.

Vi glæder os til at se dig
Med venlig hilsen
Casper, Claus, Dennis, Jesper, Jimmy, Nils Ole, Poul Erik og Tove

Den. 13-02-10 af Tove Øllgård

Tilbage