Nyheder

Dispensation vedr afviklingen af DM Quad 28.06.2014

Herning Motocross har søgt om dispensation til flg:
• Mini Quad Vario og Mini Quad Rookie kører på 80cc banen
• Der anvendes manuel tidtagning til Quad Begynder, Mini Quad Vario og Mini Quad Rookie
• Træning i ovenstående 3 klasser afvikles sideløbende med træning på maxibanen, under ledelse af en supplerende stævneleder.

Dette har Sportsudvalget QUAD godkendt

DEN FULDE ORDLYD FØLGER HER : www.tps-srl.com/style.php

"Fra: Niels Frode Sølvsteen [silverstone@ostbirk.net]
Sendt: 16. juni 2014 08:31
Herning Motocross v/Tove Øllgaard

Sportsudvalget Quad har behandlet din ansøgning om dispensation til at afvikle Rookie og Vario klasserne på 80cc banen i Uhre til DM den 28. juni 2014 – samt at afvikle træning på begge baner samtidigt og herunder anvende manuel tælling.

Sportsudvalget Quad kan godkende forslaget og har lagt vægt på, at HEMS har en af Danmarks bredeste og bedste 80cc baner og at der i.h.t. den medsendte tidsplan - ikke samkøres to klasser i samme heat.

Vi har endvidere haft kontakt til Flemming Balser, der kører Old Boys og samtidig har en søn Christian Balser, der kører Rookie og som i.h.t. tidsplanen, skal afvikle træning på samme tid. Flemming Balser synes imidlertid så godt om den foreslåede afvikling på lille bane for Rookie klassen, at han personligt vil afstå fra retten til at træne på Maxi banen – idet han vil opnå kendskab til Maxibanen ved at deltage i et par træninger hos HEMS forinden løbsdagen.

Sportsudvalget kan således godkende det indsendte forslag til ændring af afvikling og tidsplan af DM og forslaget vil, hvis det bliver en succes - indgå i den fremtidige vurdering af afviklingen af DM.
Vi præciserer, at slut resultaterne fra den manuelle tælling indlægges manuelt i Mylaps.

Med venlig hilsen

Sportsudvalget QUAD
v/Niels Frode Sølvsteen - formand"

------------------------------------------------------------

Fra: Tove Øllgaard [formand@hems-cross.dk]
Sendt: 10. juni 2014 00:24
"DMU

Vi vil hermed gerne søge dispensation vedr afviklingen af DM Quad på Uhrebanen 28.06.2014.
Dispensation søges til flg:
• Mini Quad Vario og Mini Quad Rookie kører på 80cc banen
• Der anvendes manuel tidtagning til Quad Begynder, Mini Quad Vario og Mini Quad Rookie
• Træning i ovenstående 3 klasser afvikles sideløbende med træning på maxibanen, under ledelse af en supplerende stævneleder.

Begrundelse:
Til daglig vælger Quad Vario og Rookie som oftest at træne på 80cc-banen i Uhre. Vi har bedt nogle af dem køre på Maxibanen, for at få afprøvet sværhedsgraden.
Der har været bred enighed om, at det er sjovere at køre på 80cc-banen, og at vario-maskinerne bliver voldsomt udfordret på maxibanen.
Vi kan jo ikke forudsige vejret, men vi kan forudsige at det bliver en elendig oplevelse for vario- og rookiekørerne, hvis de bliver sendt på maxibanen i regnvejr.

Supplerende oplysninger:
Vi har tilstrækkelig mange samaritter til at vi kan dække træning på 2 baner samtidig.
Vi forventer at forældre varetager flagposter på Micro- og Minibane under TRÆNINGEN.
Øvrige officials har vi i tilstrækkeligt antal.
Ved manuel tælling findes startrækkefølgen til 1. heat ved lodtrækning. Startrækkefølgen til 2. heat iflg resultatet fra 1. heat.

Med venlig hilsen

Tove Øllgård
Herning Motocross"

Den. 22-06-14 af Tove Øllgård

Tilbage