Nyheder

Generalforsamling 11.02.2016

Hermed indkaldes til
Generalforsamling
Torsdag 11.02.2016 kl 19 i det nye klubhus i Uhre

Vi kan egentlig godt lide, at generalforsamlingen afholdes umiddelbart før klubfesten, men det er træls for mange børnefamilier, da man ikke kan forvente at mindre børn kan beskæftige sig selv eller være stille i 2 timer.
Derfor adskiller vi tingene igen.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fremlæggelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år) og 1 suppleant (vælges for 1 år)
9. Valg af 1 revisor (vælges for 1 år)
10. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Christian, Dennis, Flemming og Tove.
Vi er alle villige til genvalg, men er meget i tvivl, om vi er de rigtige personer på posterne.
Vi synes, at vi fortjener ros for at være gode til at få store projekter gennemført, vi er gode til at arbejde meget, men vi må også erkende, at vi ikke har den gennemslagskraft, som man kan ønske sig i en dynamisk forening.
Så vi vil bede jer overveje, hvordan vi forbedrer Herning Motocross.
Hvilke personligheder/typer/kvalifikationer skal vi have i bestyrelsen,
hvilken adfærd trænger til at blive ændret,
og hvilke nye aktiviteter vil I gerne have ?
Lone Rasmussen: Genopstiller som suppleant

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Kan mailes eller sendes pr. post.
Mail adresse: formand@hems-cross.dk
Postadresse.: Tove Øllgård, Højlundvej 32, 8660 Skanderborg

Vi glæder os til at se jer alle sammen igen. 

Med venlig hilsen
Christian, Dennis, Flemming, Jesper, Lone, Martin, Michael og Tove

Den. 24-01-16 af Tove Øllgård

Tilbage