Vi vil gerne nå frem til, at alle HeMs’ licensindehavere hjælper med de praktiske opgaver, der knytter sig til det at drive en klub og et par crossbaner.

Når vi alle hjælper til og løfter i flok, bliver byrden meget mindre for den enkelte, og lige pludselig har du Danmarks sjoveste crossklub med de fedeste baner.
Vejen til målet er kortest, når man har det sjovt undervejs, så det skal der også være plads til.
Udover klubfesten skal vi fejre 1. spadestik til klubhuset, indvielse af huset og 25 års jubilæum med Veteran Games.

2015 er et mildt opstarts-år, da vi pga klubhusbyggeriet ikke har søgt ret mange løb.

Det eneste, der ligger i 2015-kalenderen lige nu er:
30.-31. januar: Supercross
3.-5. april: Træningslejr
22.-25. juli: Veteran Games 25 års jubilæum
27. sept.: A-Racing Cup 4. afd.
 
Vi har I nogle år troet på, at vores gode humør ville smitte så meget af, at vi kunne få arbejdet gjort af frivillige medlemmer, men vi er åbenbart ikke sjove nok, så nu prøver vi med regler i stedet:

· Arbejdsreglerne gælder alle kørere i HeMs, der har indløst kørerlicens, også trænings- og indslusningslicens. De gælder også for satelitmedlemmer, dvs medlemmer der har licens i en anden klub og er B-medlem i HeMs.
· Som medlem i HeMs er du forpligtet til at deltage i mindst 3 arbejdsdage/opgaver pr. år à mindst 4-5 timer. Når der er flere familiemedlemmer med licens på samme bopæl, skal familien tilsammen deltage i min. 6 arbejdsdage.
· Ved indmeldelse efter 1. juni er det 2 arbejdsdage og efter 1. august 1 arbejdsdag. Ved udmeldelse inden 1. august er medlemmet pålagt 2 arbejdsdage.
· Det er ikke afgørende, at det er dig som licensindehaver, der udfører arbejdet. Et familiemedlem eller anden repræsentant kan gøre det for dig. Men du er ansvarlig for, at arbejdet udføres til klubbens tilfredshed.
· Vores største opgave er normalt at bemande flagposter og finde officials til løbsafvikling.
2015 bliver lidt anderledes, da vi især skal have dækket træningsledervagter og have færdiggjort alle de igangværende projekter med tidtagerhus, vandingsanlæg, beskæring og lign.
· Der er mødepligt til de dage/opgaver, du har tilmeldt dig/er blevet tildelt, og det er meget vigtigt at du møder op og møder til tiden for at blive registreret. Du skal selv sørge for at din tilstedeværelse registreres hos den ansvarlige fra start til slut. Dette er forhåbentlig fuldstændigt overflødigt, men vi skriver det for at undgå misforståelser. Hvis du ikke lever tilfredsstillende op til dine forpligtelser over for klubben, skal du betale 500 kr for hver manglende arbejdsdag.
Du er selv ansvarlig for at få en tildelt dag byttet, hvis du ikke er til rådighed, men meld venligst tilbage til bestyrelsen, når du bytter. · Danmarks Motor Union støtter op om disse regler, og man kan ikke købe licens, hvis man er i restance for kontingent eller arbejdsdage hos sin klub. · Hvis du på forhånd ved, at du ønsker at ”frikøbe” dig for dine forpligtelser ved at betale ekstra 1.500 kr i kontingent, bedes du give besked til klubbens kasserer. Vi vil hellere have hjælp end penge, men er forstående over for at enkelte kan have svært ved at finde tiden. Vi vil gerne have besked fra starten af året, så vi kan planlægge opgaverne ud fra, hvor mange arbejdstimer, der kan disponeres over.
· Såfremt vi kommer til at mangle arbejdskraft, benyttes nogle af de indbetalte penge til køb af dette. Arbejdskraften kan blive købt både blandt vores medlemmer og udenfor.

· Disse regler er lavet med gode ønsker og hensigter for alle parter. Reglerne vil løbende blive tilrettet af bestyrelsen, hvis der opstår uhensigtsmæssigheder.

· Hvis du får en dårlig oplevelse på en af dine arbejdsdage, så meld tilbage til bestyrelsen. Vi kan alle sammen forbedre os, og vi kan lære af både vores egne og hinandens fejl.
Hvordan regner vi det så ud?

· Official på en løbsdag, f.eks. flagpost, starter, teknisk chef, tidtagerchef, stævneleder m.m. = 1 dag
· Træningsleder: Torsdage kl 16-20 / Lørdage kl 9-13 / Lørdage kl 13-17 = 1/2 dag.
· Arbejdsdage à min. 5 timers arbejde (pauser medregnes ikke). Arbejdet kan eksempelvis bestå af bane- eller bygningsarbejde = 1 dag.
· Bestyrelsespost 1 år = 3 dage
· Klubtræner 4 timer = 1/2 dag. Mere end 4 timer = 1 dag

   Skønnet behov for arbejdsdage:
· Supercross:250 dage
· Træningslejr: 20 dage
· Veteran Games: 50 dage
· A-Racing Cup: 30 dage
· Baneklargøring: 50 dage
· Træningsleder: 31 uger x 1,5 dag = 47 dage
· Klubtræner: 20 x 0,5 dag = 10 dage
· Bestyrelsespost i 1 år: 21 dage
· Arbejdsdage op til løb/arrangementer: 10 mand/løb = 30 dage
· Arbejdsdage div. projekter: 75 dage

  Det giver rundt regnet et behov på 600 arbejdsdage, hvilket passer med 200 medlemmer x 3 dage.

Vi ser frem til en rigtig spændende sæson, og håber I vil tage godt imod denne vi-løfter-i-flok-ordning.

Med venlig hilsen
Christian, Dennis, Flemming, Lone, Martin, Jesper og Tove