Sæsonstart og generalforsamling - så er vi igang igen

Det blev en dejlig dag med mange glade kørere om formiddagen og pænt fremmøde til generalforsamlingen om eftermiddagen.
Malou Trige og Kasper Klindt kom ind i bestyrelsen, og vi fik 3 nye suppleanter: Tine Eilenberger, Jakob Vestergaard og Rikke Barbesgaard.
Dvs at vi nu er 7 i bestyrelsen og 4 suppleanter; hos os er suppleanter velkomne til at deltage i bestyrelsesmøder, og de er med i al mailkorrespondance.
I det omfang suppleanterne ønsker det, er de velkomne til at påtage sig opgaver, men er ikke forpligtede på samme måde som bestyrelsesmedlemmer.
Det er en ønskesituation at være så mange om at skabe gode rammer og ideer, så vi glæder os til et rigtig spændende år.
Første møde i den nye bestyrelse afholdes 28. marts, hvor vi får taget et billede, så I kan se, hvem vi er :-)

VELKOMMEN til de nye; vi glæder os til samarbejdet

Den. 20-03-22

..Tilbage