5 motocross-kørerrepræsentanter og 5 Off Track-kørerrepræsentanter EFTERLYSES

Strukturen i DMU er ændret, så SD Motocross er erstattet af 2 kommissioner, som tager sig af de overordnede beslutninger (SK Motocross og SK Off Track), og 10 Sportsudvalg, som tager sig af den daglige drift (Motocrossudvalg: Mini-Maxi, Micro, Sidevogn, Quad, Løbsadministration) (Off-track udvalg: Trial, Enduro, SuperMoto, ATV, MX Freestyle).
I hver sportskommission sidder 3 personer, som blev valgt på DMU’s repræsentantskabsmøde. I hvert sportsudvalg sidder max 4 personer, hvoraf den ene er kørerrepræsentant. Udvalgene udpeges af SK, men ALLE har mulighed for at stille op; både som kørerrepræsentant og som udvalgsmedlem.

Der er kommet rigtig gode folk ind i sportskommissionerne, og forhåbentlig bliver også sportsudvalgene sammensat bredt af folk med visioner, positiv energi og vilje til at gå i dialog.

Lige nu – indtil 22. marts 2010 – søges der efter folk til alle sportsudvalgene.
Vi kommer ikke til at stemme om, HVEM der skal sidde i sportsudvalgene, men vi kan sørge for, at det er kompetente og demokratisk indstillede personer, der opstiller.

Har DU lyst til at være med til at udvikle sporten, eller kender du nogen, det vil være en gevinst at få derind?
Så kan du opstille dig selv / din kammerat, eller få din klub til at gøre det.
Arbejdsbyrden i sportsudvalgene er langt mindre end den, som lå hos SD før. Nu er arbejdet delt ud på mange flere folk, og bl.a. får vi 10 kørerrepræsentanter i stedet for 1.

Forhåbentlig får vi DMU til at offentliggøre, hvem der p.t. er opstillet.
Skema og mange flere informationer finder du på DMU: www.dmusport.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=5495&Itemid=37

Den. 15-03-10

..Tilbage